De visie en missie verwoorden het bestaansrecht van de organisatie. 

Elke organisatie is opgericht met een bepaald doel. Dit doel wordt beschreven in de visie en missie van de organisatie. Daarnaast vormt het de basis voor de strategie, positionering en propositie. Vaak is het antwoord op de ‘Waarom?’-vragen de visie en missie van de organisatie. Belangrijkste van alles is dat de visie en missie op de juiste manier wordt uitgedragen door de organisatie. 

De visie & missie als
fundament van je organisatie.

Met een missie motiveer en verbindt je mensen. Het is de motivator van je organisatie om dagelijks een bijdrage te blijven leveren aan de maatschappij. Daarnaast geeft het je organisatie focus. Iedereen binnen de organisatie weet waar degene het voor doet.

Een visie geeft de stip op de horizon aan van je organisatie. Het geeft de organisatie richting. Waar een missie de motivator is om een bijdrage te leveren, vertelt de visie de wat deze bijdrage is. Een visie is een blik op de lange termijn, maar kan onderweg nog worden bijgesteld. 

Bij veel organisaties is er een discrepantie tussen de visie en missie en de uitvoering hiervan door de organisatie en haar medewerkers. De organisatie raakt hierdoor uit evenwicht. Dit maakt de organisatie kwetsbaar. Terwijl een visie en missie juist voor een stevig fundament dient voor je organisatie.