In een wereld waarin concurrentie toeneemt, is (her)positionering belangrijk.

Het is belangrijk om als merk je eigen koers uit te zetten en deze route te varen. Een goede positionering onderscheidt je van de (toenemende) concurrentie. (Her)positionering zorgt intern ervoor dat iedereen dezelfde richting op gaat en zich focust op de stip aan de horizon. Extern zorgt het voor het beeld dat mensen van jouw organisatie hebben.

(Her)positionering zorgt voor focus en richting.

Je klanten tot ambassadeurs maken is een doel op zich. (Her)positionering van je merk is daartoe een eerste stap. Het geeft een beeld aan de buitenwereld. Met dat beeld willen mensen zich identificeren. Een goede (her)positionering is dus van groot belang.

Waar (her)positionering extern het beeld bepaald, zorgt het intern voor de focus en richting van het merk. Het zorgt er namelijk voor dat iedereen in jouw organisatie weet waar jouw merk voor gaat én staat. Waar het naartoe wil en hoe het daar komt. Belangrijk daarbij is de stip aan de horizon. (Her)positionering zorgt ervoor dat deze voor iedereen dezelfde is.

Het positioneren van je merk helpt je op weg naar de plek waar jij als organisatie het liefste bent: het hart van de mens. Het verovert een eigen positie, precies in het centrum van de emotie. Juist deze emotie zorgt ervoor dat je klanten én medewerkers jouw ambassadeurs worden.